Onopordum acanthium
Family: Asteraceae
cotton thistle, Scotch thistle
Onopordum acanthium image
Kurt Stüber