Setaria viridis (L.) P.Beauv.
Family: Poaceae
green bristle grass, green foxtail
Setaria viridis image
Robert W. Freckmann  
Etymology: Setaria: from seta for "bristle"
Plants: annual grass