Euonymus europaeus L.
Family: Celastraceae
European spindle-tree
Euonymus europaeus image
Robert R. Kowal  
Euonymus europaeus image
Description Not Yet Available
Euonymus europaeus image
Euonymus europaeus image
Euonymus europaeus image
Euonymus europaeus image
Euonymus europaeus image
Flora.cyberia  
Euonymus europaeus image
Robert W. Freckmann  
Euonymus europaeus image
Robert R. Kowal  
Euonymus europaeus image
Paul Drobot  
Euonymus europaeus image
Paul Drobot  
Euonymus europaeus image
Paul Drobot  
Euonymus europaeus image
Euonymus europaeus image
Paul Drobot  
Euonymus europaeus image
Euonymus europaeus image
Kurt Stüber