Pascopyrum smithii (Rydb.) Barkworth & D.R.Dewey (redirected from: Elytrigia smithii)
Family: Poaceae
[Agropyron elmeri Scribn.,  more...]
Pascopyrum smithii image
Emmet J. Judziewicz  
Pascopyrum smithii image
Keir Morse  
Pascopyrum smithii image
Keir Morse  
Pascopyrum smithii image
Robert W. Freckmann  
Pascopyrum smithii image
Botanical Illustration  
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image
Pascopyrum smithii image